مجوزدار بودن تمام رشته های دکتری

۵۰ضابط قضایی برای کشف تقلب در پایان نامه ها معرفی شدند

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کل علوم ،تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه های کشور ۵۰ ضابط قضایی برای ورود به کشف جرم در پایان نامه ها تقلبی معرفی کردند . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مدتی قبل فراخانی به دانشگاه ها داد تا یک کارشناس به عنوان ضابط قضایی معرفی کنند پس از ارسال لیست کامل این اشخاص دادستانی برای آنها دوره های آموزشی برگزار و کارت ضابط قضایی صادر میکند و ارائه گزارشان ضابطان قضایی دانشگاه ها در مورد تقلب علمی به دادستانی در حکم گزارش مامور قضایی

ارزش دارد. این ضابطان در تمام دانشگاه های کشور فعال میشوند و این بار معرفی ضابطان قضایی محدود به تهران و چند شهر بزرگ نیست بلکه تمام دانشگاه های زیر مجموعه ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید ضابط خود را به وزارت علوم معرفی کنند .

حسین اقا بابایی روز جمعه در گفت و گو در مورد اخرین وضعیت فعالیت این ضابطان در دانشگاه ها اظهار داشت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیش از این به دانشگاه ها تاکید کرده بود افراد مورد وثوق روسا که در زمینه ی حقوقی سر رشته دارنند را به عنوان ضابط به وزارت خانه معرفی کند .

وی افزود: ۵۰ نفر به عنوان ضابطان دانشگاه ها در تهران و دانشگاه های ما در ۳۰ استان کشور به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شدند. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یاد آور شد اسامی این ضابطان به داستانی کل کشور به منظور برگزاری جلسات توجیهی برای آنها ارسال شد و منتظر برگزاری این جلسه هستیم.

اقا بابایی در مورد صدور کارت ضابط برای این افرد خاطر نشان کرد : ضابطان قضایی با دریافت کارت می توانند در هر قسمت از دانشگاه که کشف جرمی در خصوص پایان نامه رخ می دهد . بدون مشکل قضایی وارد شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *