6نکته در مورد انتخاب رشته دانشگاه‌ آزاد

داوطلبان علاقه‌مند ورود به دانشگاه آزاد اسلامی بخوانند

حدود یک هفته پیش، درست در نیمه مردادماه نتایج کنکور سراسری سال ۱۳۹۸ روی سایت سازمان سنجش منتشر شد تا ماحصل نتایج تلاش داوطلبان این آزمون در طول ماه‌های گذشته مشخص شود و براساس آن محل تحصیلات دانشگاهی خود را از بین مراکز و موسسات آموزش عالی کشور انتخاب کنند. از همین رو دفترچه انتخاب رشته‌محل‌های غیرپزشکی و علوم پزشکی آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی توسط مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه منتشر شد تا علاقه‌مندان حضور و تحصیل در این دانشگاه بتوانند ضمن اطلاع از شرایط تحصیل، دانشگاه و رشته‌های مدنظر خود را انتخاب کنند.

کی و کجا اقدام کنیم؟

نتایج اولیه وضعیت علمی داوطلبان به صـورت کارنامـه توسـط سازمان سنجش اعلام شده؛ حالا داوطلبان علاقه‌مند به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی باید برای طی کردن مراحل انتخاب رشته این دانشگاه به سایت azmoon.org مراجعه کنند. کد دسترسی انتخاب رشته‌ای که در کارنامه داوطلبان منتشر شده به همراه کد ملی امکان ورود این افراد به سایت انتخاب رشته را فراهم می‌کند. هر داوطلب می‌تواند از یکشنبه ۲۰ مردادماه تا پایان روز شنبه ۲ شهریورماه، حداکثر ۱۰۰ کد رشته‌محل متناسب با گروه آزمایشی خود انتخاب کند. اولین توصیه مهم به داوطلبان در این مرحله، مطالعه دقیق و بادقت دفترچه انتخاب رشته است که در سایت مرکز سنجش و پذیرش در دسترس داوطلبان قرار گرفته است. البته قسمتی از این توضیحات در ابتدای ورود به سامانه عنوان شده است. پس از مطالعه نکات یادشده، پرداخت الکترونیکی هزینه انتخاب رشته به مبلغ ۴۴ هزارتومان، دومین گام داوطلبان در سامانه خواهد بود.

چگونه انتخاب رشته  کنیم؟

سومین گام در انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت ۱۰۰ رشته‌محل در سامانه با توجه به جدول رشته‌شهرهای آزمون سراسری مندرج در دفترچه انتخاب رشته سال ۹۸ است. ظرفیت‌های هر کد رشته‌محل در جدول مذکور عنوان شده که این ظرفیت پس از اعمال ضریب و کسر ظرفیت پذیرش سهمیه ایثارگران (۲۵درصدی و پنج‌درصدی) به نسبت تعداد شـرکت‌کنندگان هر یک از مناطق یک، دو، سـه و خـانوده شـهدا بـه تعداد کل شرکت‌کنندگان هر گروه آزمایشی تعیین می‌شود. داوطلبانی که علاوه‌بر گروه آزمایشی اصـلی در گروه‌های هنر یا زبان خارجه در آزمون شرکت و مجـاز بـه انتخاب رشته شده‌اند، می‌توانند رشته‌های ایـن گـروه‌ها را در صورت تمایل در میان انتخاب‌های یک‌صـدگانه خـود منظـور کنند. داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون سراسری باید توجه داشته باشند که عدم مراجعه به سامانه به‌منظور انتخـاب رشـته در دانشگاه آزاد اسلامی در موعد مقرر به منزله انصراف از پذیرش در دانشگاه آزاد اسلامی بوده و پس از اتمام مهلت مقرر امکان انتخاب‌رشته تحـت هیچ شرایطی وجود نخواهد داشت. انتخاب رشته داوطلب زمانی به اتمام می‌رسد که کـد رهگیری را از سامانه دریافت کند. لازم است داوطلبان نسخه چاپی انتخاب رشته خود را تهیه و تا زمان اعلام نتـایج حفـظ کنند.

سهمیه‌های پذیرش در دانشگاه آزاد اسلامی چگونه است؟

هر داوطلب ورود به دانشگاه آزاد اسلامی براساس قوانین می‌تواند از یک سهمیه استفاده کند، اما سهمیه‌های دانشگاه آزاد اسلامی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ ۱٫ سهمیه مناطق: داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه براساس محـل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دبیرستان یا هنرستان و داوطلبان نظام جدید آمـوزش متوسـطه (اعـم از ترمی واحدی یا سالی واحدی) براساس محـل اخـذ مـدرک تحصیلی دو سال آخر دبیرستان و دوره پیش‌دانشگاهی، جزء یکی از سهمیه‌های مناطق ۱، ۲ و ۳ محسوب می‌شوند که در کارنامه نتیجه اولیه آنان لحاظ شده است. البته در صورتی که بخـش محـل اخـذ مـدرک تحصـیلی داوطلبان سهمیه مناطق متفاوت باشد (حتی یـک سـال از سـه سال)، سهمیه داوطلـب براسـاس بخـش محـل اخـذ مـدرک تحصیلی منطقه مرفه‌تر و بالاتر تعیین و در نظر گرفته می‌شود و داوطلبانی که حداقل دو سال از سه سال آخر تحصیل در دوره متوسطه یا سال آخر دوره متوسطه (سال دوازدهم یا پیش‌دانشگاهی) خود را در خارج از کشـور گذرانـده‌اند، جزء سهمیه منطقه ۳ محسوب می‌شوند. همچنین داوطلبان معلول (نابینا، ناشـنوا، نیمـه‌بینـا، نیمـه‌ناشنوا و معلولان جسـمی- حرکتـی کـه بنـد معلولیـت را در تقاضانامه ثبت‌نام علامتگذاری کرده و معلولیت آنها به تایید سازمان بهزیستی رسـیده) جـزء سـهمیه منطقـه ۳ محسـوب می‌شوند. ۲٫ سهمیه ایثارگران: این سهمیه براساس قانون برنامه پنج‌سـاله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـلامی ایـران به داوطلبان ایثارگر کنکور سراسری تعلق می‌گیرد و براساس آن، ۲۵درصد ظرفیت هر کدرشته‌محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر»، «آزادگان و همسـر و فرزنـدان آنـان»، «جانبـازان ۲۵درصـد و بـالاتر و همسـر و فرزندان آنان» و پنج درصد ظرفیت هر کدرشته‌محل نیـز بـه «جانبازان زیر ۲۵درصد و همسر و فرزندان آنان» و «همسـر و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ مـاه حضـور داوطلبـان در جبهه (ستادکل نیروهای مسـلح، داوطلبـان بسـیجی و جهـاد سازندگی)» اختصـاص دارد. حدنصاب نمره ایثـارگران (اعم از سهمیه ایثارگران مشمول ظرفیت ۲۵درصـدی یا پنج‌درصدی) ۷۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته‌شده در گـزینش آزاد در هر کدرشته‌محل است و داوطلبان این سـهمیه، علاوه‌بر سـهمیه ایثارگران همانند سایر داوطلبان در سـهمیه منطقـه خـود نیـز گزینش می‌شوند. براساس قانون در صورتی که سـهمیه ۲۵درصـدی ایثـارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی‌مانده آن ابتدا به مشمولان سهمیه پنج‌درصدی ایثارگران که شـرایط و حدنصاب لازم را داشته باشند، تخصیص یافته و اگر بـاز هـم این ظرفیت خالی ماند، باقیمانده آن بـه سـایر داوطلبـان بـه صورت آزاد اختصاص می‌یابد.

۳٫ سهمیه رزمندگان: این سهمیه به رزمندگان (با حداقل ۶ ماه حضور در جبهه) اختصاص دارد و حدنصاب نمره برای این داوطلبان ۷۵ درصـد نمـره گزینش آزاد در رشته‌محل موردنظر است. ۴٫ خانواده شهدا: پدر، مادر، خواهر و برادر شهید جـزء سهمیه خانواده شهدا محسوب می‌شوند و می‌توانند از این سهمیه بهرمند شوند.

مشمولان نظام وظیفه بخوانند!

مشمولان خدمت سربازی باید به چند نکته توجه داشته باشند؛ اول اینکه مشمولان غایب مجاز به ادامه تحصیل نیستند و در صورت قبولی در این مرحله معافیت تحصیلی بـرای آنـان صادر نمی‌شود. دانشجویان اخراجی هم تا پایان‌خدمت دوره ضـرورت یا اخذ معافیت دائم مجاز به ادامه تحصیل نیستند. ترخیص سربازان حین خدمت صـرفا جهـت ادامـه تحصیل در مقطع کارشناسی و بالاتر مجـاز است و جهت تحصیل در مقطع کاردانی امکان ترخیص وجود ندارد. اگر شما از آن دسته دانشجویانی هستید که قصد انصـراف و شـروع بـه تحصیل مجدد دارید، باید بدانید فقـط یـک بار مجاز به انصراف هستید؛ به شرطی که در سـنوات مجاز تحصیلی انصراف دهید و از زمان انصراف تا شـروع بـه تحصیل مجدد بیش از یک سال سپری نشود. دانشجویان مقاطع کارشناسی و بالاتر (پیوسـته) کـه پس از انصراف یا اخـراج بـا اخـذ مـدرک مقطـع پـایین‌تر فارغ‌التحصیل شناخته می‌شوند، تا پایان‌خدمت دوره ضـرورت یا اخذ معافیت دائم مجاز به ادامه تحصیل نیستند. کارکنان وظیفه مجاز به تحصیل همزمـان بـا انجـام خدمت نیستند و در صـورت پـذیرش در دانشـگاه و داشـتن شرایط ادامه تحصیل، از خدمت ترخیص خواهند شد.
ثبت‌نام داوطلبان چگونه قطعی خواهد شد؟

ثبت‌نام قطعی و تحصـیل پذیرفتـه‌شـدگان در دوره کارشناسی پیوسته سال ۹۸ موکول به صـدور مجـوز ثبت‌نام توسط سازمان وظیفه عمومی و دوایر پلیس +۱۰ است. پس از انجام مراحل ثبت‌نام و احراز هویت در محـل دانشــگاهی، هریــک از ثبت‌نام‌شــدگان مبلــغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینه خـدمات آموزشـی، مبلـغ ۳۱۵۰۰ ریـال بابت حق بیمه دانشجویی بـه همـراه شهریه نیمسال اول به شماره حساب جاری محـل دانشـگاهی قبولی واریز کنند. شهریه پذیرفته‌شدگان واحـدها، پـردیس‌ها و مراکـز بین‌المللی دانشگاه آزاد اسلامی براساس شهریه مصوب سالانه این محل‌های دانشگاهی تعیین می‌شود و تا دو برابـر شـهریه واحدهای داخلی است. گفتنی است، شــهریه دانشــجویان ورودی ســال ۹۸ واحــد بین‌المللی کیش به میزان ۲۵/۱ شهریه دانشـجویان واحـدهای داخلی است. هرگونه انتقال و میهمانی از واحدها، پردیس‌ها و مراکز بین‌المللی و برون‌مـرزی بـه دیگـر واحـدهای دانشگاه آزاد اسلامی ممنوع بوده و همچنین دانشجویانی که پس از پذیرش در دانشگاه و ثبت‌نام و اخذ واحد (اعم از دانشجویان باآزمون یا بدون آزمون) بـه هر دلیلی تقاضای انصراف از تحصیل داشته باشند، طبق ضوابط و مقررات دانشگاه مشمول پرداخت هزینه انصراف می‌شوند. البته دانشجویان شاغل به تحصیل در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که از طریق آزمون در همـان واحـد یـا واحد دیگر پذیرفته شوند، از پرداخت هزینـه انصـراف معـافند. درصـورت عــدم تشــکیل کــلاس در یــک واحــد دانشگاهی به علت قلـت پـذیرش، واحـدهای دانشـگاهی بـا هماهنگی مرکز سنجش و پذیرش می‌تواننـد مطـابق ضـوابط و دستورالعمل‌های داخلی دانشگاه آزاد اسلامی نسبت بـه تغییـر محل پذیرش پذیرفته‌شدگان اقدام کنند.

اتباع خارجه چگونه در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرش می‌شوند؟

اتباع غیرایرانی شرکت‌کننده در آزمـون سراسـری سـال ۱۳۹۸، بایـد علاوه‌بر دارا بـودن شـرایط عمـومی و اختصاصی این آزمون که در دفترچه راهنمای شماره «۱» سازمان سنجش آموزش کشور عنوان شده است، بند مربـوط را در تقاضـانامه ثبت‌نام اینترنتی، علامتگذاری کرده باشند. ضمنا کلیه اتباع غیرایرانی شرکت‌کننده در آزمون باید دارای کلیه شرایط و ضوابط ثبت‌نام اتبـاع خـارجی باشند، در غیر این‌صـورت پـذیرش آنان لغو خواهد شد.

کلیـه داوطلبـان غیـرایرانـی متقاضـی تحصیل در واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی باید بعد از انجام ثبت‌نـام خـود در وب‌سـایت مرکـز سـنجش و پذیرش دانشگاه، نسبت به تکمیـل و ارسـال اطلاعـات خـود در درگاه دانشجویان غیرایرانی وب‌سایت سازمان امور دانشـجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام کنند و پس از دریافت کد پیگیری آن را به نماینده کنسـولی واحـد مربوطـه جهت تایید دانشگاهی ارائه دهند و درنهایت برای تایید نهایی به صورت حضوری یا تفنی به اداره کنســولی معاونت بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.