مقالات مهندسی برق
مقالات مهندسی برق

Thermal and electrical properties of siligraphene and its derivatives

خواص حرارتی و الکتریکی سیلیگرافی و مشتقات آن

چکیده:

The electrical and optical properties of siligraphene have been investigated in this paper using semi-classical Boltzmann equation and the WIEN2K code based on density functional theory. We studied two configurations of siligraphene (g-SiC3 and g-SiC7 with different concentration of Silicon); our results show that these two configurations are semiconductor materials with a direct band gap. We find that the electrical properties of siligraphene changes as a function of silicon concentration. We also compared optical properties of two structures of siligraphene and we found that the electrical properties increases as a function of silicon concentration and decreases as function of temperature.

 

نویسندگان: M.Houmada- A.El Kenza- A.Benyoussef

ژورنال: Optik

سال انتشار: 2018

 

دانلود مقاله:

 

https://www.phdyar.ir/wp-content/uploads/2018/09/Thermal-and-electrical-properties-of-siligraphene-and-its-derivatives.pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *