آشنایی با اصطلاحات تخصصی مقاله

👌آشنایی با اصطلاحات تخصصی مقاله 👇

 

✏️ Accept

🔍 پذیرش حالتی است که مقاله شما جهت چاپ در یک ژورنال|ذیرش شده است

✏️ Revise

🔍 اصلاح حالتی است که نظر داوران این است که مقاله شما باید اصلاح شود و دوباره در مرحله داوری قرار گیرد تا در نهایت در ارتباط با چاپ یا عدم چاپ آن در ژورنال تصمیم گیری شود

 

✏️ Minor revision

🔍 اصلاح جزیی در مرحله اصلاح (revise) وقتی اصلاحات کوچکی مانند ایرادهای نگارشی، املایی و یا اصلاح برخی از جملات برای فهم و خوانایی بهتر مقاله از سوی داوران پیشنهاد می‌گرددبه آن اصلاح جزئی می گویند

 

✏️ Major revision

🔍 اصلاح عمده در مرحله اصلاح (revise) وقتی ایرادهای محتوایی و مفهومی به مقاله گرفته شود به آن اصلاح عمده می گویند

 

✏️ Reject

🔍 عدم پذیرش حالتی است که ژورنال مقاله شما را جهت چاپ رد می کند و نمی پذیرد آن را چاپ کند

 

✏️ Reject and resubmit

🔍 گونه ای از رد (reject)  شدن یک مقاله در یک ژورنال است که مربوط به ضعیف بودن مقاله ارسال شده است و اگر نویسندگان، به دقت به پرسش‌های داوران پاسخ دهند و مقاله را اصلاح کنند امکان بازنگری و داوری مجدد وجود دارد و می توانند آن را مجدداً به مجله ارسال نمایند

 

✏️ Complete reject

🔍 گونه ای از رد (reject) شدن یک مقاله در یک ژورنال است که به دلایل مختلف مقاله ارسال شده به  طور کامل رد شده است

 

✏️ Comment

🔍 نظر داورهای یک ژورنال در ارتباط با پیشنویس مقاله ارسال شده به آن ژورنال

 

✏️ Revised manuscript

🔍 نسخه اصلاح شده یک مقاله

 

✏️ DOI=Digital Object Identifier

🔍 شناسه الکترونیکی است که برای هر مقاله چاپ شده در یک ژورنال یک عدد منحصر به فرد است

 

✏️ Plagiarism

🔍 سرقت ادبی نوعی تقلب در نگارش مقاله است که در آن اگر جمله‌ای بدون هیچگونه تغییر و عیناً از مقاله دیگری کپی شود عمده ژورناله از این نظر مقالات را با استفاده از نرم افزارهای قدرتمند چک می کنند و در صورت کپی بودن جملات (حتی در صورتی که رفرنس آن ذکر شده باشد) مقاله را رد می کنند.

 

پیروز و سربلند باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *