اعلام تغییرات برخی رشته های آزمون دکتری وزارت بهداشت 1400

تغییرات عنوان و مدارک مورد پذیرش آزمون دکتری 1400 تعدادی از رشته های علوم پایه گروه پزشکی اعلام شد.

 بر اساس اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی، تغییرات زیر در عنوان و مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون مقطع دکتری تخصصی برخی از رشته های علوم پایه پزشکی صورت گرفته است:

– نام رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی، که جزء رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری تخصصی فیزیک پزشکی است، به رادیوبیولوژی (رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی) اصلاح می گردد.

– نام رشته حشره شناسی پزشکی و کنترل بیماری‌ها، در قسمت نام آزمون به بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها تغییر می یابد.

– رشته کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی (با پایه کارشناسی علوم تغذیه) به رشته های مجاز برای شرکت در آزمون رشته سیاست های غذا و تغذیه اضافه می گردد.

– رشته کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی به رشته های مجاز برای شرکت در آزمون رشته های سلامت و رفاه اجتماعی وکتابداری پزشکی و علوم اطلاع رسانی اضافه می گردد.

– نام رشته ژورنالیسم پزشکی و بهداشت روان که جزء رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت اعلام شده است به بهداشت روان اصلاح می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.