اعلام جزئیات شهریه دکتری ۹۶ دانشگاه علم و فرهنگ

شهریه پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری تخصصی سال ۱۳۹۶ دانشگاه علم و فرهنگ اعلام شد.

به اطلاعیه دانشگاه علم و فرهنگ در خصوص شرایط و شهریه رشته های زیست شناسی تکوینی، عمران (سازه)،حقوق خصوصی و روانشناسی بالینی ،مدیریت گردشگری به شرح ذیل است:

ردیف

نام رشته ها مبلغ شهریه
1 زیست شناسی تکوینی رایگان (بورسیه زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی بنیانگذار پژوهشگاه رویان)
2

مدیریت گردشگری
حقوق خصوصی
روانشناسی بالینی

(74 میلیون تومان)

رتبه اول آزمون رایگان
رتبه های دوم تا پنجم 50 درصد از کل شهریه
رتبه های ششم تا دهم 75 درصد از کل شهریه
رتبه های یازدهم تا پانزدهم 90 درصد از کل شهریه

3 عمران (سازه)

(92 میلیون تومان)

رتبه اول آزمون رایگان
رتبه های دوم تا پنجم 50 درصد از کل شهریه
رتبه های ششم تا دهم 75 درصد از کل شهریه
رتبه های یازدهم تا پانزدهم 90 درصد از کل شهریه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.