اعلام زمان‌بندی مصاحبه‌های دکتری ۹۶ پردیس فارابی دانشگاه تهران

برنامه زمانی ارزیابی تخصصی داوطلبان مقطع دکتری تخصصی سال ۱۳۹۶ پردیس فارابی قم دانشگاه تهران اعلام شد.

برنامه زمان‌بندی برگزاری مصاحبه‌های دکتری ۹۶ پردیس فارابی دانشگاه تهران به شرح جدول ذیل است:

دانشکده رشته‌ها با آزمون (معرفی شدگان سازمان سنجش بدون آزمون (استعدادهای درخشان)
مدیریت ۱- مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در سازمان‌ها و رویدادهای ورزشی۲- مدیریت آموزشی

۳- مدیریت دولتی – تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی

۴- مدیریت دولتی – رفتار سازمانی

۵- مدیریت بازرگانی: مدیریت سیاست‌گذاری بازرگانی

۶- کارآفرینی

۷- مدیریت دولتی -مدیریت منابع انسانی

۸- حسابداری

۹-مدیریت صنعتی: تولید وعملیات

پنج شنبه ۲۲ و 

جمعه ۲۳ تیرماه

شنبه ۲۴ تیر 
حقوق ۱- حقوق خصوصی۲- حقوق جزا و جرم‌شناسی

۳- حقوق بین‌الملل عمومی

۴- حقوق عمومی

۵- حقوق نفت و گاز

پنج شنبه ۲۲ و 

جمعه ۲۳ تیرماه

پنج شنبه ۲۲ تیر
الهیات ۱- کلام امامیه۲- فلسفه

۳- علوم قرآن و حدیث

۴- فقه و مبانی حقوق اسلامی

۵- فلسفه و کلام اسلامی

۶-  مدرسی معارف اسلامی – قرآن و متون اسلامی

۷- مدرسی معارف اسلامی – مبانی نظری اسلام

پنج شنبه ۲۲ و 

جمعه ۲۳ تیرماه

پنج شنبه ۲۲ تیر
۸- زبان و ادبیات عربی۹- فلسفه دین پنج شنبه ۲۲ تیر پنج شنبه۲۲ تیر

 

آدرس: قم- بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران) – کیلومتر ۵  پردیس فارابی

 

مدارک مورد نیاز:

۱- ریز نمرات کارشناسی

۲- ریز نمرات کارشناسی ارشد

۳- مقالات

۴- کپی شناسنامه و کارت ملی

۵- پایان‌نامه کارشناسی ارشد

۶- فرم تکمیل‌شده پیوست

 

 تذکرات:

  1. جهت تشکیل پرونده و شرکت در مصاحبه، از تمامی مدارک بارگذاری‌شده، کپی تهیه گردد.
  2. در دست داشتن اصل مدارک درروز مصاحبه الزامی است.
  3. اتمام کار مصاحبه در روز مصاحبه غیرقابل‌پیش‌بینی می‌باشد.
  4. عدم حضور در روز مصاحبه، انصراف از داوطلبی تلقی می گردد.
  5. حضور داوطلب، به همراه کارت ملی و شناسنامه الزامی می باشد.
  6. برگزاری مصاحبه در روز دیگر امکان‌پذیر نیست.
  7. پردیس فارابی در هیچ رشته ای آزمون کتبی برگزار نمی‌ کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.