توضحیات وزیر علوم درباره حکم انفصال از خدمت 2 رئیس دانشگاه

وزیر علوم درباره حکم دیوان عدالت اداری در مورد بورسیه ها و انفصال از خدمت روسای دانشگاه های تربیت مدرس و کاشان توضیحاتی ارائه کرد.به گزارش خبرنگار مهر ، منصور غلامی امروز در نشست روسای دانشگاه های متوالی کار گروه های همکاری علمی و بین المللی و سفرای کشورهای هدف با محوریت همکاری علمی و بین اللملی ، چالش و راه های برو ن رفت  در گفت و گو با مهر درباره بورسیه ها و انفصال از خدمت روسای دانشگاه های تربیت مدرس و کاشان توضیحاتی ارائه کرد.

وی گفت: برخی بورسیه ها از مجموع بورسیه های کثیر سال های گذشته بودند که بعد از فارغ التحصیلی به دانشگاه ها مراجعه کردند و دانشگاه ها اعلام کردند بع از شیش یا هفت سال که گذشته برنامه و سیاست ها عوض شده و دیگر نیاز به این افراد نیست.

وی ادامه داد: به طور معمول به این صورت بوده وزارت علوم برای این افراد در دانشگاه های دیگر جایابی می کند. وزیر علوم گفت: برخی از این افراد اصرار دارنددر دانشگاهی که قرار بودته پذیرش شوند وفعالیت کنند و برای همین به دیوان عدالت اداری معراجه کردند و علیرغم اینکه دیوان نباید حکم اجبار را میداد حکم داده که دانشگاه ها این افراد را پذیرش کنند.

غلامی تصریح  کرد: دانشگاه ها این خصوص مقاومت کردند علیرغم اینکه بحث بورسیه ها یک بحث علمی است این افراد به دیوان عدالت اداری اعلام کرده اند که دانشگاه ها ما را پذیرش نمی کنند دیوان هم اعلام کرده اگر حکم را اجرا نکنند می توانیم حکم انفصال از خدمت رئیس دانشگاه را بدهیم ولی هنوز حکمی ارائه نشده است.

وزیر علوم اظهار  کرد: برخی دانشگاه هابا توجه به حکم دیوان عالت اداری بالاجبار این افراد را پذیرش کردند و با انها قرار داد نیز بسته اند اما به لحاظ کلی موضوع انفصال رئیس دانشگاه نیست، موضوع فضایی است که به وجود امده و ما تلاش میکنم ان را حل کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.