به گزارش پی اچ دی یار، متن اطلاعیه مرکز آزمون زبان انگلیسی وزارت علوم به شرح زیر است:

به اطلاع متقاضیان محترم آزمون می رساند ثبت نام آزمون از ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 تا روز چهارشنبه مورخ 1398/05/02 ساعت 16 از طریق سامانه سجاد انجام می شود.

شایان ذکر است اطلاعات افرادی که در سامانه قبلی پروفایل تائید شده داشتند به این سامانه منتقل شده و نیازی به تائید مجدد نمی باشد. ضمنا” تا قبل از شروع ثبت نام داوطلبانی که پروفایل ندارند می توانند نسبت به ایجاد و ساخت پروفابل در سامانه سجاد ثبت نام اولیه را انجام دهند.