به گزارش پی اچ دی یار، بر اساس اعلام دبیرخانه هیات مرکزی گزینش دانشجوی سازمان سنجش، داوطلبان آزمون دکتری سال 1398 که مجاز به مصاحبه شده اند و قصد شرکت در مصاحبه را دارند و تاکنون فرم صلاحیت عمومی خود را تکمیل ننموده اند بایستی فرم صلاحیت عمومی خود را از طریق لینک زیر دانلود و اقدام به تکمیل آن نموده و فرم مزکور به انضمام فیش پرداختی و مدارک لازم را به این دبیرخانه از طریق پست پیشتاز یا حضوری تحویل دهند.

عواقب ناشی از عدم تکمیل فرم تا 98/04/31  بر عهده داوطلب است.

هزینه تکمیل فرم صلاحیت عمومی دکتری 98

طبق مصوبه هیأت محترم وزیران ، هزینه بررسی فرم صلاحیت عمومی برای سال 1398 مبلغ 44000 تومان اعلام می شود.

دانلود فرم صلاحیت عمومی دکتری

فرم جدید بررسی صلاحیت عمومی دکتری از طریق لینک زیر قابل دریافت است.

 دانلود فرم بررسی صلاحیت عمومی دکتری 98