نظام نمره دهی پایان نامه های دانشگاه آزاد تغییر کرد

محمد مهدی طهرانچی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تغییر نظام نمره دهی پایان نامه های ارشد در این دانشگاه،گفت :بر این اساس نمره برای پایان نامه های ورودی 95 به بالا حذف و به صورت کیفی محاسبه و ارزیابی خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد همچنین با بیان اینکه نمره پایان نامه در معدل کل تاثیری ندارد،گفت :پیایان نامه کاری است یا غیرقابل قبول و قابل قبول با مرتبه های متوسط تا ممتاز.

وی با بیان اینکه اجرای این شیوه به واحدها ابلاغ شده است ، گفت:اساسا نمره دهی صدم برای پایان نامه بی معناست ، بطور مثال از نمره 19 و 26  صدم چه تلقی می شود، داشت ؟

طهرانچی ادامه داد:اجرای این شیوه از سیستم نمره دهی کیفی برای پایان نامه ها ،همان چیزی است که در نظام نمره دهی دنیا وجود داردو به آن استناد می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.