پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه تهران در حوزه های علوم انسانی و علوم اجتماعی رفتاری حمایت می شوند.

پایان نامه های کارشناسی ارشد

پایان نامه های کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران در سال ۹۶ از پایان نامه های  دانشجویان کارشناسی ارشد این دانشگاه در حوزه های بهداشت روانی، آسیب شناسی روانی و اجتماعی، دخانیات و مصرف مواد و بهزیستی و روانشناسی مثبت حمایت می شوند.

همچنین این دانشگاه از پایان نامه های حوزه های :

معنویت، مذهب، مشارکت اجتماعی، اشتغال و کارآفرینی، ورزش و سلامت جسم و روان، سلامت اجتماعی و ازدواج،

خانواده، دانشجو و دانشگاه نیز حمایت می کند.

دانشجویان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه تهران به

نشانی prs.ut.ac.ir مراجعه کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.