پذیرش دکتری بدون آزمون 99 دانشگاه خواجه نصیر

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر از میان داوطلبانی که واجد شرایط آیین نامه پذیرش دکتری استعداد درخشان هستند، به صورت بدون آزمون دانشجو می پذیرد.

به گزارش پی اچ دی یار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1399 به صورت بدون آزمون دانشجو می پذیرد.

شرایط پذیرش دکتری بدون آزمون خواجه نصیر

1- مدرک کارشناسی پیوسته با میانگین کل حداقل 16

2- مدرک کارشناسی ارشد با میانگین کل حداقل 17 (بدون احتساب نمره پایان نامه)

3- حداکثر زمان سپری شده از تاریخ دانش آموختگی 2 سال (دانش آموختگان نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97 و بعد از آن)

4- دانش آموختگان و دانشجویان هر یک از مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه های آزاد اسلامی، پیام نور، جامع علمی کاربردی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی، دوره های الکترونیکی و مجازی، و نیمه حضوری مجاز به ارائه درخواست نمی باشند.

 

مدارک این دسته از دانشجویان در صورت ارائه درخواست بررسی نخواهد شد و وجه پرداختی نیز عودت داده نخواهد شد.

تبصره 1: در مورد متقاضیانی که میانگین کل کارشناسی پیوسته آنها کمتر از 16 و یا میانگین کل (بدون احتساب پایان نامه) مقطع کارشناسی ارشد آنها کمتر از 17 باشد، میانگین همتراز طبق پرتال سازمان سنجش محاسبه خواهد شد.

چنانچه میانگین همتراز باز هم کمتر از موارد اعلام شده باشد، قابل قبول نخواهد بود و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال ثبت نام این دسته از متقاضیان نخواهد داشت. ضمنا امکان بازپرداخت وجه ثبت نام یا محاسبه میانگین تراز قبل از ثبت نام نیز برای دانشگاه وجود نخواهد داشت.

5- دانش آموختگان دانشگاه های خارج از کشور مجاز به ارائه درخواست پذیرش از این طریق نمی باشند.

تبصره 2: پذیرش تنها در همان رشته تحصیلی یا رشته های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

تبصره 3: داوطلبان تنها مجاز به انتخاب یک رشته می باشند.

شرایط اختصاصی پذیرش دکتری بدون آزمون 99 دانشگاه خواجه نصیر

1- شرکت در مصاحبه

2- کسب امتیاز قابل قبول از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و … از کمیته های تخصصی و پذیرش

3- ارائه نمره آزمون زبان قابل قبول حداکثر تا پایان نیمسال اول پذیرش در مقطع دکتری.

توجه: پذیرش آن دسته از افرادی که در زمان تعیین شده موفق به ارائه مدرک خود نگردند، منتفی خواهد شد.

تبصره 1: کسب حداقل 60 امتیاز از مجموع امتیازات جداول فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه توسط متقاضیان حائز شرایط با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه، برای قبولی الزامی است.

نحوه ارائه درخواست ضروری است داوطلبان واجد شرایط پس از مطالعه راهنمای ثبت نام حداکثر تا پایان روز شنبه مـورخ 1399/01/30 از طریق سـامـانه جامـع دانشـگاهـی گلستان با ورود اطلاعات و بارگذاری مدارک مورد نیاز، در محل های پیش بینی شده ثبت نام نمایند.

مدارک مورد نیاز دکترا بدون کنکور دانشگاه خوتجه نصیر

لازم است داوطلبان محترم قبل از شروع ثبت نام، فایل مدارک را آماده نمایند. بدیهی است که بعضی از مدارک الزامی*(مربوط به کنترل شرایط عمومی و مشخصات فردی) است. و بعضی در صورت وجود (مربوط به شرایط اختصاصی)، منجر به کسب امتیاز مربوطه خواهد شد.

1- صفحه اول شناسنامه *

2- کارت ملی *

3- گواهی فراغت از تحصیل یا اشتغال به تحصیل مقطع کارشناسی ارشد (با تایید فراغت از تحصیل حداکثر تا پایان شهریورماه 1399* )

4- گواهی فراغت از تحصیل مقطع کارشناسی*

5- ریزنمره کارشناسی: منظور از ریز نمره، کارنامه کلی مقطع کارشناسی بدون تایید یا مهر و امضا دانشگاه است. این کارنامه می بایست نشان دهنده همه نیمسال های تحصیلی دانشجو و حداکثر دو صفحه می باشد.

(لطفا از بارگذاری کارنامه ترم به ترم خودداری گردد. چنانچه طریقه دسترسی به گزارش کارنامه کلی را نمی دانید لطفا از آموزش دانشکده خود راهنمایی بگیرید) در کارنامه بارگذاری شده نام و آرم دانشگاه، مشخصات دانشجو و نیمسالهای تحصیلی و معدل ها می بایست مشخص بوده و هنگام بارگذاری در سیستم هیچیک از این اطلاعات حذف و یا از طریق فتوشاپ اضافه نگردد. در غیر این صورت مدارک بررسی نخواهد شد.

ضمنا چنانچه به فرمت اصلی کارنامه ی دانشگاه مواردی توسط متقاضی، اضافه گردد، تخلف محسوب شده و مستوجب برخورد قانونی می باشد.*

5 ریزنمره کارشناسی ارشد: منظور از ریز نمره، کارنامه کلی مقطع کارشناسی ارشد بدون تایید یا مهر و امضا دانشگاه است. این کارنامه می بایست نشان دهندهء همه نیمسال های تحصیلی دانشجو و حداکثر یک صفحه می باشد. (لطفا از بارگذاری کارنامه ترم به ترم خودداری گردد. چنانچه طریقه دسترسی به گزارش کارنامه کلی را نمی دانید لطفا از آموزش دانشکده خود راهنمایی بگیرید) در کارنامه بارگذاری شده نام و آرم دانشگاه، مشخصات دانشجو و نیمسال های تحصیلی و معدل ها می بایست مشخص بوده و هنگام بارگذاری در سیستم هیچیک از این اطلاعات حذف و یا از طریق فتوشاپ اضافه نگردد. در غیر این صورت مدارک بررسی نخواهد شد. ضمناچنانچه به فرمت اصلی کارنامه دانشگاه مواردی توسط متقاضی، اضافه گردد، تخلف محسوب شده و مستوجب برخورد قانونی می باشد.*

7- گواهی مربوط به رتبه نهایی المپیاد علمی- دانشجویی/ گواهی رتبه نهایی جشنواره خوارزمی یا جوان خوارزمی/ ثبت اختراع (حسب مورد).

8- صفحه اول مقاله ها و نامه پذیرش آنها (در صفحه اول مقاله مشخصات ژورنال، نویسندگان درج شده باشد.)

9- مدارک مربوط به تالیف یا ترجمه (مستند ارسالی می بایست نشان دهنده مشخصات تالیف یا ترجمه باشد، شناسنامه اثر)

10- چکیده پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد (حداکثر 3 صفحه)

11- چکیده پایان نامه مقطع کارشناسی (در صورتی که در سیلابس موجود بوده باشد.)

12- توصیه نامه از استاد راهنما و یکی دیگر از استادانی که داوطلب با ایشان درس گذرانده باشد.

13- صفحه اول پایان نامه (جلد)

14- گواهی نمره زبان

15- پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ 800000 (هشتصد هزار ریال) به صورت الکترونیکی از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان).

یادآوری مهم: برای رعایت حال متقاضیان محترم و در راستای ایجاد امکان عدم مراجعه به واحدهای اداری دانشگاه ها تا پایان اسفندماه 98 برای دریافت گواهی اشتغال یا فراغت از تحصیل، کلیه متقاضیان از تاریخ 1399/01/16 قادر به شروع ثبت نام در سامانه خواهند بود.

اگر متقاضی یا متقاضیانی تنها ثبت نام نموده و پرداخت الکترونیکی را انجام ندهند، درخواست ایشان مورد بررسی قرار نخواهد گرفت و در صورت سهل انگاری مسئولیت این امر با متقاضی بوده و هیچ اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

همچنین این اطمینان خاطر به عزیزان داده می شود که در صورت بروز هر مشکلی برای ثبت نام از تاریخ 1399/01/16 که خارج از اختیار ایشان باشد، حتمامساعدت های لازم پیش بینی و اطلاع رسانی خواهد شد.

نکات مهم

توجه 1: در صورت تایید شرایط عمومی داوطلب و راه یابی به مرحله مصاحبه علمی، ضروری است اصل و کپی کلیه مدارک شناسایی و نسخه کامل مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی بارگذاری شده در سامانه ی جامع دانشگاهی، در روز برگزاری مصاحبه ارائه گردد. شرایط اختصاصی و مصاحبه در کمیته تخصصی بررسی و انجام خواهد شد.

توجه 2: لطفاپیش از اقدام به بارگذاری مدارک و ثبت نام، اطلاعیه و راهنمای ثبت نام را به دقت مطالعه نمایید. پس از ثبت نام وجه پرداختی بازگشت داده نمی شود.

توجه 3: دانشجویان نیمسال آخر در صورت پذیرش، حداکثر تا پایان شهریور 1399 می بایست دانش آموخته گردند. در غیر این صورت قبولی آنها منتفی خواهد شد.

توجه 4: پذیرش در مرحله اول و مصاحبه به منزله پذیرش نهایی نمی باشد. پذیرش قطعی منوط به اعمال ظرفیت، تایید شورای آموزشی دانشگاه و تایید صلاحیت عمومی توسط مراجع ذی صلاح مربوط و تایید سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.

توجه 5: زمان ثبت نام تمدید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.